RECHERCHE SOUS-TRAITANTS…

Wir bieten:

-Ganzjahreseinsatz ohne Stillstandzeiten in wirtschaftsschwachen Zeiten

– Wir sind an langfristigen Partnerschaften interessiert

– Wöchentliche Frachtabrechnung mit kurzen Zahlungszielen

– Effektive Auslastung der Fahrzeuge

– Rundläufe innerhalb EU und CH

– Erreichbarkeit 24/7

– Kommunikation mit dem Fahrer

POSZUKUJEMY PODWYKONAWCÓW

Oferujemy:

– Zlecenia przez cały rok, bez przestojów związanych ze spowolnieniem gospodarczym

– Długoterminową współpracę

– Rozliczenie tygodniowe z krótkim terminem płatności

– Efektywne wykorzystanie pojazdu

– Jesteśmy dostępni 24/7

– Transport na terenie EU oraz CH

– Komunikację z kierowcą

WE ARE SEARCHING FOR SUBCONTRACTORS…

What we offer:

– Year- round use without downtime

– Long- term cooperation

– Weekly freight settlement with short payment terms

– Effective vehicles use

– Transport orders in EU and CH

– We communicate with drivers

– 24/7 availability

HĽADÁME DOPRAVCOV

Ponúkame:

– Celoročné plánovanie bez prestojov v slabých obdobiach

– Dlhodobé partnerstvo

– Týždenná fakturácia s krátkymi splatnosťami

– Efektívne plánovanie

– prepravy v rámci EU a CH

– Dostupnosť 24/7

– Komunikáciu s vodičmi

KONTAKT: kontrakt@awelter.com

 

-oder benutzen Sie dieses Kontaktformular-